Ressam Ertuğrul Ateş tarafından kurgusu yapılan, iş dünyası ve sanat buluşmasını önemli sinerjiye dönüştüren “İş’te Sanat” konsepti 2018 yılında da fuarın alt teması olarak devam edecektir.


“İŞE GİDEN SANAT” / ’’İŞ’TE SANAT’’


Sanat-Bilim-Zaman. Bu kavramlar tarih boyunca birbirleri ile sürekli bir etkileşim içinde uygarlıklar yaratmış, hayatımızda bizi var eden tüm soyut-somut değerleri oluşturmuş ve yaşam kalitemizi belirlemiştir. Günümüzde sanatın etki alanının alabildiğine genişlemesi bir ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. Bu ihtiyaç toplumun zihinsel ikliminin derinleşmesini, yaratıcılığın tüm kesimlere yaygınlaşmasını ve katma değer üretebilen bir toplum ihtiyacından kaynaklanır. Zaman, Sanatın öneminin ve etkilerinin giderek hayatımızının her alanında hissettiğimiz Zamandır. Bu etkinin katma değere dönüşmesi ancak İş dünyasının Sanatla ciddi ilişkiler geliştirebilmesiyle mümkün olabilecektir. Türk sanatçısı ve İş Dünyası bu yeterliliğe sahiptir. İş dünyası ve Sanatçı buluşması gelecek projeksiyonu sunmasının yanısıra yaratılan sinerji Türk sanayi ve endüstrisinin katma değer üretmede ve Marka yaratmada, kısaca hayat kalitemizi olumlu yönde ve derinden etkileyecek bir sonuç yaratacaktır. "Art Ankara " bu fikre inandı ve hayata geçirdi. Gelecekte çok daha kapsamlı gelişmeyi bugünden görüyoruz ve yarattığı heyecanı tüm ülke zemininde hissediyoruz. Sanatçı ve İş dünyasının ülkemiz için yeni umutlar, özgün, yaratıcı fikirlerle dolu bir toplum yaratması dileğiyle tüm katılımcılara gönülden
ERTUĞRUL ATEŞ